Träning/kurser

Träna med glädje

Att träna djur ska vara roligt! Vi jobbar med positiv förstärkning och motiverar hästarna att göra rätt. Att fokusera på det bra och ignorera det dåliga.  Alla hästar är individer och tar därför olika tid att lära. Därför har vi ingen tidsplan utan vi ger varje häst den tid den behöver för att behålla glädjen i träningen. 

Vi håller träningar inom områdena klickerträning, tömkörning, uppsutten körning, brukskörning, skogskörning, inkörning, lastträning, miljöträning och hantering.

Pris 60 min 600kr

Boka en kurs där jag åker till er. 5300kr/dag.

Kurser vi ordnar hos oss läggs främst upp på våran facebooksida. 

Hästen står hos oss på träning 480kr/dygn

Alla priserna är inkl. moms

Alla hästar och personer som tränar hos oss är här på egen risk så se till att ha egen försäkring. 

Skackelträning Pöjo 3 år